Termeni și condiții

Folosirea site-ului dughibox.ro, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site, implică acceptarea termenilor și condițiilor, ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. DUGHIBOX furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, care este întreținut și administrat de Societatea ORENDA SRL, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Societatea ORENDA SRL își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului, a structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Site-ul este găzduit de serverele unei terțe firme. Societatea ORENDA SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări. DUGHIBOX nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor, la care se ajunge prin legături de pe alte site-uri. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauza.

COMUNICĂRI ELECTRONICE

Operațiile efectuate prin intermediul site-ului (vizitarea, cumpărarea de produse sau oferirea de reacții la adresa conținutului site-ului și a calității produselor) presupun comunicarea în mod electronic. Se consideră astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la DUGHIBOX în mod electronic, prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întreg conținutul site-ului, (texte, imagini, butoane, programe, elemente de grafică web, date) este proprietatea DUGHIBOX și/sau a asociaților săi și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Ansamblul acestor elemente (site-ul în sine) este proprietatea exclusivă a societății ORENDA SRL și este protejată de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea, fără acordul scris al DUGHIBOX, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

MĂRCI ȘI ACCESUL LA SITE

Societatea ORENDA SRL garantează utilizatorului accesul limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății ORENDA SRL , fără acordul scris al acesteia.

DATELE PERSONALE

Pe site-ul dughibox.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile efectuate din interiorul contului personal. Societatea ORENDA SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către DUGHIBOX numai în scopul declarat pe acest site. Informațiile din contul de înregistrare și datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoții, etc.. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

CONFIDENȚIALITATE

DUGHIBOX respectă dreptul la confidențialitate al utilizatorilor care accesează acest site, precum și reglementările legale privind informațiile personale. DUGHIBOX va reține datele ce permit identificarea unei persoane, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail și alte informații, numai atunci când aceste date sunt trimise de către utilizator la adresa site-ului. Prin completarea și trimiterea formularelor puse la dispoziția utilizatorilor pe site, cu date personale care au o funcție de identificare, aceștia își dau în mod expres și nemijlocit consimțământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe site în legătură cu respectivul formular. Proprietarul acestui site și/sau companiile cu care colaborează acesta vor utiliza aceste informații pentru a răspunde cererii de informații a utilizatorului sau în scopurile care sunt prezentatate pe site. Periodic, aceste informații vor putea fi folosite pentru o mai bună înțelegere a necesităților utilizatorilor și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile aparținând proprietarului site-ului. Este posibil că aceste informații să fie utilizate pentru a contacta utilizatorii.

COMENTARII, COMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/INFORMAȚII

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii la adresa lui și-a produselor oferite, pot transmite sugestii sau informații atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Societatea ORENDA SRL are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Societatea ORENDA SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății ORENDA SRL și afiliatilor/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a o distribui oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății ORENDA SRL și afiliatilor/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. DUGHIBOX nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR

DUGHIBOX garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. DUGHIBOX nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului care stau la baza funcționarii site-ului și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de dughibox.ro nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea ORENDA SRL nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PRODUSELE

DUGHIBOX nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. De asemenea, DUGHIBOX nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea site-ului, informațiile, conținutul, materialele sau produsele de pe site. Produsele (atunci când este cazul) sunt însoțite de certificate de garanție ale producătorilor. Societatea ORENDA SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau lipsuri în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamație va fi adusă la cunoștința DUGHIBOX on line în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, urmând că aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluționare.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII

Site-ul și materialele aferente sunt oferite “așa cum sunt” și “atât cât sunt disponibile”. Societatea ORENDA SRL nu va fi făcută responsabilă și nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcționarea/funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, materialele sau produsele de pe site. DUGHIBOX nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

DREPT APLICABIL. LITIGII

Prin folosirea site-ului (vizitarea sau cumpărarea produselor), utilizatorul se declara de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și societatea ORENDA SRL și asociații/partenerii/afiliații săi. În cazul unor eventuale conflicte între DUGHIBOX și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța, în conformitate cu legile române în vigoare.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu reprezentanții în România ai mărcilor prezentate pe site, astfel încât DUGHIBOX nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site în scopul comercializării, acestea fiind corespunzătoare celor puse la dispoziția DUGHIBOX de către reprezentanții fiecăreia dintre aceste mărci în parte. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele efectiv livrate putând diferi de acestea în ceea ce privește culoarea, aspectul s.a.. DUGHIBOX nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea modelului, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiți pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de DUGHIBOX, dar nu și alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligațiilor societății ORENDA SRL fata de orice client în cazul nelivrarii sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de DUGHIBOX de la respectivul client. După expedierea produselor, societății ORENDA SRL nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamația este întemeiată. DUGHIBOX nu răspunde de eventualele defecțiuni/deficiențe ale produselor cumpărate prin comandă pe site, întreagă responsabilitate a acestor defecțiuni, precum și repararea lor, căzând în sarcina importatorului/producătorului/furnizorului și service-ului autorizat de acesta. Produsele, atunci când este cazul, vor fi însoțite de certificatul de garanție original emis pentru produs. DUGHIBOX si furnizorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site a prețurilor sau a altor date/detalii legate de produse. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit societatea ORENDA SRL își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

POLITICA DE PREȚURI

Prețurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte. Societatea ORENDA SRL va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către DUGHIBOX. Prețurile pot fi modificate în orice moment fără preaviz, DUGHIBOX neasumându-și răspunderea pentru eventualele erori de introducere a datelor sau pentru datele incorecte furnizate de terți.
Conform ART. 1665 din Codul Civil, atunci când prețurile afișate sunt disproportionale și intră în zona derizorie, comenzile vor fi anulate automat. Comenzile au confirmarea finală în momentul facturării și confirmării telefonice.
Ne rezervăm dreptul să anulăm comenzile care au afișat prețul eronat, sub prețul de achiziție datorate problemelor tehnice ale platformei utilizate.

DISPOZIȚII FINALE

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu cumpararea si lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.